BEIRATKOZÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA

2023.

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola
Benedek Elek Tagiskolája
Kaposvár, Kaposfüredi út 173.
82/425-443 , 510-554
 e-mail:benedek-kvar@benedek-kvar.sulinet.hu
 
 
T I S Z T E L T   S Z Ü L Ő K !
 
Tanköteles korú gyermekük beíratásának időpontja
 
2023. április 20-án (csütörtök)  8 – 19  óra között
és
2023. április 21-én (péntek) 8 – 19 óra között
 
lesz iskolánkban.
 
Beíratandó azon gyermek, aki hatodik életévét 2023. augusztus 31-ig betölti és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, a Nevelési Tanácsadó, illetve a Szakértői Bizottság szakvéleménye igazol.
 
A beíratáshoz szükséges:
A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
személyi igazolvány
adókártya
TAJ kártya
és ha van
    Nevelési Tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
    Sajátos nevelési igényű gyermek estében a Szakértői bizottság véleménye
    Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
    Nyilatkozat (életvitelszerű lakcímről)
    Nyilatkozat (szülői felügyeleti jog gyakorlásáról)
    Etika/Hit – és erkölcstan tantárgyra vonatkozó kérelem
 
Beíratási lehetőségek
    Online regisztrációs felület, mely elérhető a https://eugyentezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalon.
    E-mailben az iskola.benedekelek@gmail.com és a benedek-kvar@benedek-kvar.sulinet.hu oldalakon.
    A BEÍRATÁS MINDEN ESETBEN SZEMÉLYES JELENLÉTTEL (Online jelentkezés esetén is!) TÖRTÉNIK!
 
Kaposvár, 2023. március 20.
 
                                                                  Varga János
                                                             tagintézmény vezető