Tisztelt Szülők!
 
 
Az iskolákra érvényes COVID19 miatt bevezetett protokollt figyelembe véve 2020. szeptember 01-től az étkezési díjak fizetése az alábbiak szerint lehetséges:
 • átutalással
 e-mailben kiküldésre kerül a számla, melyen szerepel az utaláshoz szükséges bankszámlaszám (abban az esetben, ha megadta e-mail címét)
 
 • készpénzzel
a Kaposvári GESZ élelmezési csoportjánál a 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 60. szám alatt (volt Városi Könyvtár épülete)
 
 
Hosszabbított ügyfélfogadás :  Hétfő – Csütörtök           7:00 – 17:00
 
Általános nyitva tartás:              Hétfő – Csütörtök           7:30 – 16:00
                                                      Péntek                            7:30 – 13:00
 
Minden hónapban egy hétig meghosszabbított ügyfélfogadási időt biztosítunk (péntek kivételével)  a térítési díj rendezésére, melyről az intézményeket tájékoztatjuk, valamint honlapunkon is megtekinthető.  A hónap többi napján a megszokott nyitvatartási időben van lehetőség fizetésre.
Kérjük Önöket, hogy a gördülékenyebb munkavégzés érdekében lehetőség szerint az átutalásos fizetési módot részesítsék előnyben.
Ha a gyermek nem rendelkezik étkezési kártyával, a Kaposvári GESZ élelmezési csoportjánál igényelheti, ára 965,- Ft.
Elérhetőségeink:       elemezes@kaposvarigesz.hu
                                  Tel:  82/410-550
                                  Üzenetrögzítő: 82/511-244 (csak étkezés lemondására használható)
 
 
Megértésüket köszönjük!                                                                          
                                                                                                             
                                                                                                                   Kaposvári GESZ

  

ÜGYINTÉZÉS

 

www.kaposvarigesz.hu/elelmezes/

 
Elérhetőségek:
 
Cím: 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 58-68. (“C épület” – Régi Városi Könyvár)
Közvetlen telefonszám: +36 82 511 244 (Csak üzenetrögzítő!) Kizárólag étkezés lemondásra használható!
Közvetlen telefonszám: +36 82 410 550
Központi faxszám: +36 82 410 582
Email: elelmezes@kaposvarigesz.hu
 

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020. február 27-én megtartott közgyűlésén elfogadta az étkezési térítési díjak módosulásáról szóló előterjesztést.
Fentiek alapján a 2020. március 01-től érvényes térítési díjak:
 
 
Alsó tagozat 
1 - 4. osztályosok
 
 
 
Teljes árú
 
50% (NCS, TB, SNI)

egésznapos (3x)

657

329

tízórai

136

68

ebéd

385

193

uzsonna

136

68

 

Forrás:

www.kaposvarigesz.hu/elelmezes/

 
Tisztelt Szülő(k)!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1-től megváltozott az étkezéssel kapcsolatos feladatok rendje. Az ezzel összefüggő feladatokat a Kaposvári GESZ dolgozói fogják ellátni a GESZ székhelyén (Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 58-68.). Amennyiben kérdésük van a 82/410-582/133 mellék telefonszámon kaphatnak segítséget, illetve az iskola gazdasági dolgozójától kérhetnek felvilágosítást.
 
Étkezési kártya
2017. január 1-től kártyás rendszerben történik az étkeztetés.
A kártyák kiosztására szeptember hónapban a térítési díj befizetésekor kerül sor. (2017. szeptember 12. 13 – 17 óra és 2017. szeptember 14. 7 – 11 óra).
Aki nem vásárolja meg a kártyát, szeptember 20-tól nem étkezhet. A kártya díja 500 Ft/db, mely az átvételkor fizetendő és az átvétellel a tanuló tulajdonába kerül. A tanuló csak a kártya használatával tud étkezni, ezért fontos, hogy a kártya étkezési napokon minden esetben a gyermeknél legyen. Ha a kártya valamilyen okból megsérül, vagy elveszik, annak pótlására 800,- Ft/db ellenében van lehetőség a Kaposvári GESZ-ben.
Amennyiben a térítési díj nem kerül befizetésre, úgy a következő hónaptól a rendszer letiltja a kártyát és csak a hátralék befizetése után van lehetőség az étkezés újbóli igénybevételére.

 

Megrendelés/lemondás
Az étkezés lemondható betegség vagy egyéb ok miatt.
Az étkezés lemondását az érintett napot megelőző nap 9.00 órájáig kell a megadott e-mial címen vagy telefonszámon bejelenteni.
Az újbóli étkezési szándékot az igénybevételt megelőző napon 9.00 óráig jelezni kell.
 
           Példa a hiányzás bejelentésére a GESZ által megadott telefonszámra  ill. e-mailre
           hétfő, kedd, szerda  hiányzik a tanuló csütörtökön megy iskolába
Hétfőn reggel 9,00 óráig a szülő a megadott elérhetőségek valamelyikén bejelenti a hiányzást a tanuló és az intézmény nevének megadásával. Ekkor keddtől kivesszük az étkezők létszámából. Szerdai napon szintén bejelenti a szülő, hogy csütörtöktől megy a tanuló az iskolába. Ha ez a bejelentés szerda reggel 9,00 óráig megtörténik, akkor csütörtökön a gyermek kap étkezést, egyéb esetben csak péntektől tudunk részére étkezést biztosítani.
 
Az étkezés típusa év közben megváltoztatható következő hónap 1-től a szülő vagy törvényes képviselő által aláírt nyomtatványon. A kitöltött nyomtatványok beérkezési határideje a tárgyhót megelőző hónap 20-a, melyet a Kaposvári GESZ címére (Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 58-68.) kell eljuttatni személyesen vagy postán.
Véglegesen is lemondható az étkezés a szülő vagy törvényes képviselő által aláírt nyomtatványon, az előzőekben foglaltak szerint.
 
Kedvezmények
 1. 50 % kedvezmény vehető igénybe az alábbi esetekben:
  1. három vagy több gyermek esetén (szülői nyilatkozat alapján);
  2. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén (Családtámogatási Iroda által kiadott családi pótlék igazolása, vagy szakorvosi igazolás alapján);
  3. sajátos nevelési igényű tanuló esetén (rehabilitációs bizottság igazolása alapján)
 2. 100% kedvezmény vehető igénybe az alábbi esetben:
 3. 8. évfolyamig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén (önkormányzati határozat alapján);
 4. nevelésbe vettek (9. melléklet a 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelethez)
 
Térítési díjfizetés
A térítési díj befizetése készpénzzel illetve banki átutalással lehetséges.
 1. Készpénzes befizetés esetén:
 A térítési díjat havonta meghatározott időpontokban és helyszíneken a GESZ dolgozói szedik be. A befizetési időpontok az iskola bejáratánál kerülnek kifüggesztésre, valamint a GESZ honlapján is elérhetőek lesznek. Iskolánként egy délelőtti ( 7 – 11 óra) és egy délutáni ( 13 – 17 óra) időpont lesz megjelölve, valamint lehetőséget biztosítunk a pótbefizetésre az alábbi címen: Kaposvári GESZ, Kaposvár 48-as Ifjúság útja 60.
 1. Banki átutalás esetén:
Térítési díj befizetést teljesíthet tárgyhó 15-ig a megadott bankszámlára történő átutalással. Átutalásnál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük megadni:
 • gyermek neve,
 • iskolájának neve,
 • osztálya.
 
Kizárás az étkezésből
Ha az étkezést igénybevevő a befizetést elmulasztotta a térítési díjfizetési napokon, a fizetésre kötelezett részére fizetési felszólító kerül postázásra az elmaradt térítési díj megfizetéséről.
Amennyiben fizetési kötelezettségének a felszólítóban foglaltak szerint nem tesz eleget, úgy a tanuló részére a tárgyhónapot követő hónap 1-től nem tudunk étkezést biztosítani mindaddig, amíg a hátralék összegét be nem fizeti. A fizetési felszólító át nem vétele (akár be nem jelentett lakcímváltozás esetén is) nem mentesíti a tanulót a kizárás alól!
 
Elérhetőségeink:
 
Lemondás, megrendelés esetén üzenetrögzítős telefonon: 82/511-244
E-mail cím: elelmezes@kaposvarigesz.hu
 
Egyéb információ kérés: 82/410-582/ 133.mellék és
70/953-0376 – Bognár Zoltánné élelmezési ügyintéző
 
Nyomtatványok, térítési díj befizetés ütemezése, egyéb információk elérhetőek a www.kaposvarigesz.hu honlapon.
 
Kaposvár, 2017. augusztus 31.
 
                                                                                              Kaposvári GESZ