Pedagógus neve
Szak
Amit tanít...

Androkity Jánosné   

Tanító - magyar nyelv és irodalom

Tanító (magyar, testnevelés: 1. osztály)

 

Napközi (1. csoport)

 

Labdarúgó szakkör

Csontos Norbert Tanító - magyar nyelv és irodalom Etika (1-4. osztály)


Napközi (4. csoport)


Diákönkormányzatot segítő pedagógus
Fekete Edit   

Középiskolai tanár - német

Általános iskolai tanár - orosz

Tanító

Tanító (magyar, matematika, ének-zene, testnevelés: 3. osztály)

 

Irodalom szakkör

Frányóné Süle Henrietta

Tanító - angol

Tanító (angol: 1 - 4. osztály, technika: 2. osztály)

Napközi (2. csoport)

Kisné Mráv Marianna

Tanító - ének-zene

Tanító (matematika, technika: 1. osztály; ének-zene: 1., 2., 4. osztály)

 

Napközi (1. csoport)

Patakiné Horváth Vivien

Tanító - természetismeret

Hittanár-nevelőtanár

Tagintézmény vezető

 

Hittan (1-2. osztály)

 

Napközi (3. csoport)

 

Természetbarát szakkör

 

Tankönyvfelelős

 

Könyvtáros


Spingár Petra Virág

Tanító - magyar nyelv és irodalom
 
Tanító (magyar, matematika, testnevelés: 2. osztály)

Tossenbergerné

Baranyai Györgyi

Tanító - testnevelés

Pedagógia

Tanító (magyar, matematika, testnevelés, környezetismeret: 4. osztály,  digitális kultúra: 3 - 4. osztály)

 

Digitális kultúra szakkör

Ürögdi Beatrix

Tanító - vizuális kultúra

Tanító (rajz: 1 - 4. osztály, technika: 3 - 4. osztály)

Napközi (3. csoport)

Rajz szakkör

 

HIT - ÉS ERKÖLCSTAN TANÍTÁSA

 

Név
Amit tanít...

Patakiné Horváth Vivien - hitoktató

katolikus hit- és erkölcstan (1 - 2. osztály)
Vida Zoltán - plébániai kormányzó katolikus hit- és erkölcstan (3 - 4. osztály)
Bali Tímea - hitoktató református hit- és erkölcstan (1., 2., 4. osztály)
Bogár Boglárka evangélikus hit- és erkölcstan (4. osztály)

 

KÜLSŐ MUNKATÁRSAK

 

 

Név
Terület

Ábrahám Róbert
 

gyógytestnevelő

Balogh-Herbán Vivien
 

logopédus

Bednyák Eugénia
 

iskolai szociális segítő

Kovácsné Mokker Anett

gyógypedagógus
 

Osztopányi Kornélia
 

iskolapszichológus

Szécsi László

szomatopedagógus
 

 
 

 
 
   

Dr. Csernyi Anna
 

iskolaorvos

Kovácsné Kiss Beatrix
 

védőnő

 

Az oktatást és az iskolai munkát segítő munkatársak

 

Angyal Attila

Birkás Éva

Cseh Viktória

Dobosné Hanzli Erzsébet