Pedagógus neve
Szak
Amit tanít...

Androkity Jánosné   

Tanító - magyar nyelv és irodalom

Tanító (magyar, testnevelés: 4. osztály)

Labdarúgó szakkör

Napközi (4. csoport)

Fekete Edit   

Középiskolai tanár - német

Általános iskolai tanár - orosz

Tanító

Tanító (magyar, matematika, rajz, ének-zene, etika: 2. osztály)

Irodalom szakkör

Napközi (2. csoport)

Frányóné Süle Henrietta Tanító - angol Tanító (angol: 1 - 4. osztály, technika: 1. osztály)

Napközi (1. csoport)

Juhász Lászlóné

Tanító - testnevelés

Tanító (magyar, matematika, rajz, ének-zene, testnevelés: 1. osztály)

Tehetséggondozó sport szakkör

Tankönyvfelelős

Kisné Mráv Marianna

Tanító - ének-zene

Tanító (matematika, környezetismeret, technika, ének-zene: 4. osztály; ének-zene: 3. osztály)

Napközi (4. csoport)

Patakiné Horváth Vivien

Tanító - természetismeret

Hittanár-nevelőtanár

Hittan (1 - 4.osztály)

Napközi (3. csoport)

Természetbarát szakkör

Könyvtáros

Diákönkormányzatot segítő pedagógus

Tossenbergerné

Baranyai Györgyi

Tanító - testnevelés

Pedagógia

Tanító (magyar, matematika, testnevelés, környezetismeret: 3. osztály,  informatika: 3-4. osztály)

Informatika szakkör

Ürögdi Beatrix

Tanító - vizuális kultúra Tanító (rajz: 3., 4. osztály, technika: 2., 3. osztály)

Napközi (2. csoport)

Rajz szakkör

 

Varga János

                                                     

Földrajz- Testnevelés

Tagintézmény vezető

Tanító (testnevelés: 2. osztály, etika: 1., 3., 4. osztály)

 

HIT - ÉS ERKÖLCSTAN TANÍTÁSA

 

Név
Amit tanít...

Patakiné Horváth Vivien - hitoktató

katolikus hit- és erkölcstan (1 - 4. osztály)
Bali Tímea - hitoktató református hit- és erkölcstan (1-3. osztály)
Szierer Mónika - hitoktató evangélikus hit- és erkölcstan (3. osztály)

 

KÜLSŐ MUNKATÁRSAK

 

 

Név
Terület

Ábrahám Róbert
 

gyógytestnevelő

Balogh-Herbán Vivien
 

logopédus

Bednyák Eugénia
 

iskolai szociális segítő

Bognár Erik
 

gyógypedagógus
 

Kigyósiné Hadi Karolina
 

gyógypedagógiai tanár

Kovácsné Mokker Anett
 

gyógypedagógus

Osztopányi Kornélia
 

iskola pszichológus

Szécsi László
 

szomatopedagógus
   

Dr. Csernyi Anna
 

iskolaorvos

Kovácsné Kiss Beatrix
 

védőnő

 

Az oktatást és az iskolai munkát segítő munkatársak

 

Angyal Attila

Cseh Viktória

Dobosné Hanzli Erzsébet